БЛИК 99 ЕООД е основана през 1999 г. с предмет на дейност- производство на детайли, възли и резервни части от метал, полиуретан и в съчетание от двете. Фирмата предлага изработване на детайли за почти всички клонове на съвременната индустрия, от единични бройки до големи серии.

Производствената и складова база е разположена на площ от 1600 кв.м., оборудвана е със собствен Механичен цех за производство на инструментална екипировка, снабден с високотехнологични металообработващи машини със CNC управление, допринасящи за доброто качество на продукцията. За другото направление на своята дейност, фирмата разполага с цех Конструкционни полимери, оборудван с високо технологични мулти-  компонентни машини за леене на полиуретан. 

Близостта на производствената база до главен път Е79 е предпоставка за отлична комуникативност с нашите клиенти и спедиторски фирми.

 

БЛИК 99 ЕООД е фирма, която се стреми към запазване на вече извоюваните си пазарни позиции и тяхното непрекъснато разширяване чрез:

► Гарантирано качество на произвежданите продукти

► Конкурентни цени

► Разширяване гамата на предлаганите изделия, съобразно повишаващите се изисквания на клиентите

► Дългосрочно партньорство със своите клиенти

 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.

     

    

"Блик- 99 ЕООД е бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Получената подкрепа по процедурата ни помогна да преодолеем икономическите затруднения от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19, свързани с намаляване на оборотите, реализирани от дружеството, намаляване на клиентите ни, както и трудностите, възникнали при нашите доставчици и партньори."
Проект Подобряване на производствения капацитет за растеж и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на БЛИК- 99 ООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

<прочети повече>


Блик 99 обявява тръжна процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи, както следва: 1 брой Универсален център с ЦПУ за прътоподаване и 1 брой Вертикален център за фрезоване”, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на Универсален център с ЦПУ за прътоподаване – 1 брой; Обособена позиция 2: Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на Вертикален център за фрезоване – 1 брой. Краен срок за подаване на оферти: 05.06.2020 година.

Публична покана - документация


Виж повече информация за Проект:
№ BG16RFOP002-3.004-0144-C01 „Внедряване на пилотни ресурсоефективни технологии в производствения процес на “БЛИК-99" ЕООД”


Блик 99 обявява тръжна процедура с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: CNC Струг - 1 брой, 5-осен обработващ център - 1 брой; Обособена позиция № 2: 3D координатна измервателна машина - 1 брой, Машина за измерване на разкъсването - 1 брой, Машина за измерване на износването - 1 брой, Машина за измерване на еластичността при отскок - 1 брой; Обособена позиция № 3: Машина за отливане на полиуретан при високо налягане - 1 брой, Мелница за пластмаса - 1 брой, Машина за влагане на вторичен полиуретан - 1 брой“, с дата 01.04.2019 г.

Договор
Методика за оценка
Публична покана
Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър
Декларация на кандидата
Техническа спецификация
Изисквания към офертите
Оферта 

Съобщение за пресконференции 24.07.2019 г.

Свали документа тукВнедряване на пилотни ресурсоефективни технологии в производствения процес на „БЛИК-99“ ЕООД

Свали документа тук