БЛИК 99 ЕООД е основана през 1999 г. с предмет на дейност- производство на детайли, възли и резервни части от метал, полиуретан и в съчетание от двете. Фирмата предлага изработване на детайли за почти всички клонове на съвременната индустрия, от единични бройки до големи серии.

Производствената и складова база е разположена на площ от 1600 кв.м., оборудвана е със собствен Механичен цех за производство на инструментална екипировка, снабден с високотехнологични металообработващи машини със CNC управление, допринасящи за доброто качество на продукцията. За другото направление на своята дейност, фирмата разполага с цех Конструкционни полимери, оборудван с високо технологични мулти-  компонентни машини за леене на полиуретан. 

Близостта на производствената база до главен път Е79 е предпоставка за отлична комуникативност с нашите клиенти и спедиторски фирми.

 

БЛИК 99 ЕООД е фирма, която се стреми към запазване на вече извоюваните си пазарни позиции и тяхното непрекъснато разширяване чрез:

► Гарантирано качество на произвежданите продукти

► Конкурентни цени

► Разширяване гамата на предлаганите изделия, съобразно повишаващите се изисквания на клиентите

► Дългосрочно партньорство със своите клиенти

 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.

     

    

Виж повече информация за Проект:
№ BG16RFOP002-3.004-0144-C01 „Внедряване на пилотни ресурсоефективни технологии в производствения процес на “БЛИК-99" ЕООД”


Блик 99 обявява тръжна процедура с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: CNC Струг - 1 брой, 5-осен обработващ център - 1 брой; Обособена позиция № 2: 3D координатна измервателна машина - 1 брой, Машина за измерване на разкъсването - 1 брой, Машина за измерване на износването - 1 брой, Машина за измерване на еластичността при отскок - 1 брой; Обособена позиция № 3: Машина за отливане на полиуретан при високо налягане - 1 брой, Мелница за пластмаса - 1 брой, Машина за влагане на вторичен полиуретан - 1 брой“, с дата 01.04.2019 г.

Договор
Методика за оценка
Публична покана
Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър
Декларация на кандидата
Техническа спецификация
Изисквания към офертите
Оферта