Блик 99 ЕООД произвежда още:

- Водещи, направляващи и опорни ролки

- Полиуретанови ролки за тъкачни машини

- Полиуретанови транспортни колела 

- Полиуретанови тампони за автомобилната индустрия: 

- Детайли за цигарено производство и тютюнопреработвателна промишлeност 

 

Освен изработката на нови колела и ролки, Блик 99 ЕООД предлага и полагане на ново полиуретаново покритие на предоставени заготовки от клиента.