Вижте PDF каталогХидроциклоните са съоръжения, които се използват за допречистване на отпадъчните води чрез филтрация, за отделяне на твърди тела от течности или за отделяне на течности с различна плътност, като принципът на отделяне е чрез използването на центробежни сили.

Хидроциклона се използва за обезводняване на смлени продукти и за хидрокласифициране на руди или въглища. Леката и финна фракция водата изнася нагоре, а тежката и по- едра фракция се разтоварва отдолу. Някои видове се използват за обогатяване на тежки суспензии или за изчистване на пясъци от шлам. Използването на Хидроциклон позволява освен стандартния пясък да се извадят и нови номенклатури материал годен за направа на специализирани мазилки и др. Най- съвременната технологична схема на добив на пясъци е Хидроциклона.

 

Схема на принципа на действие на хидроциклона

         

Ние предлагаме на своите клиенти изработка на полиуретанови хидроциклони и полиуретанови части за хидроциклони с основни приложения:

- За механично прочистване на отпадъчни води от груби тежки примеси 

- За сгъстяване на груби суспензии (пясъчен пулп) 

- За разделяне на груби суспензии по дисперсни фракции

 

Характеризират се с:

- Отлична устойчивост на абразия 

- Отлична устойчивост на корозия 

- Отлична химическа устойчивост (киселини, основи, масла) 

- Висока устойчивост на налягане 

- Надеждност 

- Високопроизводителност 

- Ниско хидравлично съпротивление 

Успешно приложение в сероочистващи инсталации (при преработката на гипсови и варовикови суспензии).

Техническа спецификация на Хидроциклони, производство на Блик 99 ЕООД