Блик 99 ЕООД е разработила и внедрила в производството си изработката на полиуретанови работни колела (ротори) и полиуретанови облицовки (статори) - (показани на схема 1) за следните видове шламови помпи: 

Схема 1

- Хоризонтални шламови помпи, предназначени за транспортиране на шламове, получени при преработката на руда или други нерудни изкопаеми, пясъци и абразивни смеси.

- Вертикални шламови помпи, предназначени за транспортирането на продукти при обогатяването на руди, нерудни изкопаеми, пясъци и други хидро смеси.

Предлаганите полиуретанови работни колела (ротори) и статори за шламови помпи се характеризират със следните предимства:

- Отлична устойчивост на абразия 

- Отлична устойчивост на корозия 

- Отлична химическа устойчивост (киселини, основи, масла) 

- По- дълъг живот/ по- голяма издръжливост 

- По- лека конструкция

- По- лесни за обслужване и използване

Фирмата предлага и изработка на полиуретанови резервни части за помпи по изисквания и параметри, зададени от клиента.