През месец Юни, 2006 г. след посещение в Леверкузен в централата на Bayer и след водени преговори, Блик 99 ЕООД закупи машини и изгради съоръжения, а Bayer предостави специфично оборудване и ноу-хау, в резултат на което Блик 99 ЕООД получи единственият за Балканите лицензионен договор за ротационно леене на симетрични детайли от полиуретанови еластомери до ф 970 мм и дължина 5000 мм, с приложение в полиграфията, хартиената, минната и текстилната промишленост, машиностроенето, конвеерни позиции и други области.